EKÁER 2015 szakkönyv

ekaer könyvEKÁER 2015 szakkönyv
Sok-sok gyakorlati példával!

Szabályozás, bejelentés, nyilvántartás, mentességek, kockázatos termékek, ÁFA, ellenőrzés, szankciók – a 2015. március 1-jén és április 1-jén életbe lépett változásokkal

Szaklektor: Dr. Csátaljay Zsuzsanna (áfa szakértő, adószakértő)
Szerző: Fábián Dorottya (adószakértő, Deloitte)
Formátum, terjedelem: B/5, 214 oldal
Ára: 9.800 Ft + ÁFA helyett 6.000 Ft + ÁFA

A KÖNYV MEGRENDELÉSE »

Megjelenés: 2015. április 30.

Tartalmi felépítés:

1. EKÁER fogalma, szabályai és hatása az ÁFA rendszerében felmerülő jogosultságokra
2. Milyen adatokat vesz nyilvántartásba az adóhatóság az EKÁER elektronikus felületen?
3. Kinek, mikor és mit kell bejelentenie az EKÁER adatszolgáltatás teljesítése érdekében?
4. EKÁER szám megállapításának szabályai
5. Speciális árumozgással járó alakzatok
6. EKÁER bejelentés elmulasztásának hatása az áfabeli jogosultságokra
7. Kockázatos termékekkel kapcsolatos különleges rendelkezések
8. EKÁER elektronikus felületének használata
9. EKÁER példatár
10. Mellékletek

A KÖNYV MEGRENDELÉSE »

Részletes tartalmi felépítés:

1. EKÁER fogalma, szabályai és hatása az ÁFA rendszerében felmerülő jogosultságokra

■ EKÁER rendszer célja és működése
■ EKÁER bejelentés hatálya alá tartozó ügyletek
■ EKÁER szám köteles ügyletek
■ Közúti fuvarozással járó tevékenység
■ Mi minősül útdíjköteles járműnek?
■ Közösségi termékbeszerzés
■ Egyéb célú termékbehozatal
■ Közösségi termékértékesítés
■ Egyéb célú termékkivitel
■ Nem végfelhasználó részére történő első belföldi adóköteles termékértékesítés
■ Termékértékesítés fogalma
■ Mi minősül adóköteles termékértékesítésnek?
■ Belföldi adóköteles ügyletek köre
■ Belföldi adókötelesnek nem minősülő ügyletek köre
■ Adóalanyi státusz jelentősége EKÁER szempontból
■ Tevékenység jellegének jelentősége EKÁER szempontból
■ Mi minősül első adóköteles termékértékesítésnek?
■ Ki minősül végfelhasználónak EKÁER szempontból?
■ EKÁER bejelentés hatálya alá nem tartozó ügyletek
■ Mentességi értékhatárok értelmezése
■ Nem útdíjköteles gépjárművel végzett közúti fuvarozás
■ Egyéb, EKÁER hatályán kívüli tranzakciók
■ EKÁER hatálya alá nem tartozó speciális ügyletek
■ Jövedéki termékek szállítása
■ Vámfelügyelet alatt álló termékek szállítása
■ Hulladékszállítás
■ Fémkereskedelmi termékek szállítása
■ Gyógyszerek szállítása
■ Postai küldemények szállítása
■ További EKÁER mentességek
■ Közúti fuvarozással nem járó termékértékesítések
■ Végfelhasználók részére teljesített belföldi termékértékesítések
■ Adott termék második és minden azt követő belföldi értékesítése
■ Útszakasz-mentesítés lehetősége
■ Egyszerűsített EKÁER bejelentés

2. Milyen adatokat vesz nyilvántartásba az adóhatóság az EKÁER elektronikus felületen?

■ EKÁER elektronikus felület
■ EKÁER-ben nyilvántartott adatok
■ Felrakodás címe
■ Kirakodás (átvétel) címe
■ Forgalmi rendszámadat
■ EKÁER szám érvényessége
■ Módosítható adatok köre
■ Fuvarozás körülményeinek egyéb természetű változása esetén követendő eljárás

3. Kinek, mikor és mit kell bejelentenie az EKÁER adatszolgáltatás teljesítése érdekében?

■ EU más tagállamában található feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozás
■ Belföldi feladási címről az EU más tagállamában található átvételi címre történő közúti fuvarozás
■ Belföldi feladási címről, belföldi átvételi címre történő közúti fuvarozás
■ Következmények EKÁER számmal kapcsolatos jogsértések esetén
■ Melyek a kötelező ERÁER bejelentés elmulasztásának szankciói?
■ Mulasztási bírság az igazolatlan eredetű áru értékének 40 százalékáig és lefoglalás
■ Méltányosság és az adóhatóság mérlegelési jogköre az EKÁER-rel kapcsolatos mulasztási bírság kiszabása során
■ Hatósági zár
■ Egyéb tudnivalók az EKÁER-rel kapcsolatban
■ Mikortól érvényesek az EKÁER szabályai?
■ HU-GO rendszer szerepe a közúti ellenőrzések során
■ Mi a teendő, ha nem működik az EKÁER?
■ A teherautó vezetőjét (valamint az ügyletben résztvevő feleket) terhelő kötelezettségek
■ Átvevő feladatai (kockázatos termékek esetén)

4. EKÁER szám megállapításának szabályai

■ Termékegység értelmezése
■ Fuvareszköz értelmezése
■ Fel- és lerakodási helyek jelentősége

5. Speciális árumozgással járó alakzatok

■ Láncügyletek és háromszögügylet kezelése
■ Láncügyletekkel és háromszögügyletekkel kapcsolatos alapvetések
■ Tranzitszállítások
■ Háromszögügyletek
■ További közösségi láncügyletek
■ Közösségből belföldre
■ Belföldről a Közösségbe
■ Belföldi láncügyletek
■ További speciális árumozgással járó alakzatok
■ Áfa raktárból érkező, illetve áfa raktárba irányuló értékesítések
■ Saját áru mozgatása
■ Saját áru mozgatása belföldön
■ Határon átnyúló saját áru mozgatása
■ Egyéb célú termékmozgatások
■ Bérbeadás céljából történő szállítások
■ Bérmunka végzése céljából történő fuvarozások
■ Garanciális, vagy egyéb természetű javítások céljából történő szállítások
■ Tevékenység végzése céljából történő termékmozgás
■ Vevői készlet
■ Nem közösségiesített termékek közúti fuvarozása
■ Fel- vagy összeszerelés tárgyául szolgáló termékértékesítés
■ Göngyölegek kezelése
■ Visszáru kezelése
■ Kombinált fuvarozások minősítése
■ Szállítás közben felmerülő átrakodások kérdésköre
■ Gyűjtőfuvarok EKÁER-beli megítélése

6. EKÁER bejelentés elmulasztásának hatása az áfabeli jogosultságokra

■ EKÁER számmal nem rendelkező termék beszerzése
■ Közösségi adómentes termékértékesítés EKÁER szám nélkül

7. Kockázatos termékekkel kapcsolatos különleges rendelkezések

■ Kockázatos termékek köre
■ Kockázati biztosíték
■ Mikor kell kockázatos biztosítékot nyújtani?
■ Ki mentesülhet a kockázati biztosíték adása alól?
■ Minősített adózó
■ Köztartozásmentes adózó
■ Mekkora a kockázati biztosíték összege?
■ Kockázati biztosíték mértéke
■ Kockázati biztosítékkal történő elszámolás
■ Kockázati biztosíték visszautalása és csökkentése
■ Hogyan kell nyújtani a kockázati biztosítékot?
■ Adóhatóság letéti számlájára történő átutalás
■ Garancia útján nyújtott biztosíték
■ Kockázatos élelmiszerekkel kapcsolatos további követelmények
■ NÉBIH FELIR
■ Első belföldi tárolási hely

8. EKÁER elektronikus felületének használata

■ Bejelentés teljesítésére jogosult személyek
■ EKÁER elektronikus felület működése
■ EKÁER regisztráció típusai és menete
■ Bejelentésre kötelezett regisztráció
■ Új EKÁER felhasználó létrehozása
■ Létező EKÁER felhasználó használata a regisztrációkor
■ Vállalkozás/szervezet adatok rögzítése
■ Regisztráció megszakítása
■ Szállítmányozói regisztráció
■ Bejelentkezés folyamata
■ Felhasználói felület
■ Bejelentések képernyő
■ Felhasználók kezelése képernyő
■ Kockázatos áruforgalom képernyő
■ XML feltöltés képernyő
■ Új EKÁER bejelentés létrehozása
■ Kombinált fuvarozás jelölése
■ Termékegységre vonatkozó adatok
■ Fel- és kirakodás adatok
■ Feladó és címzetti adatok rögzítése/Bejelentés lezárásának engedélyezése
■ Szállítmányozói tevékenység engedélyezése az adott EKÁER bejelentésen
■ Gépjármű adata
■ Bejelentésre vonatkozó általános információk
■ Bejelentések listában végrehajtható műveletek
■ Áru megérkezésének bejelentése

9. EKÁER példatár

■ Gyakorlati példák

10. Mellékletek

■ 1. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
■ 6. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
■ 6/A számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
■ 6/B számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
■ 2. számú melléklet: Kockázatos termékek köre (2015. március 1-től hatályos)

A KÖNYV MEGRENDELÉSE »

EnglishSlovakiaGermanRomania