HR – INFORMATION

Od 1. siječnja 2015. godine u cestovnom prijevozu propisana je obveza prijavljivanja u vezi

1) nabave proizvoda koji su na carinski prostor Mađarske usmjereni iz druge države članice Europske unije ili uvoza namijenjenog drugoj svrsi,

2) prodaje proizvoda koja je s carinskog prostora Mađarske usmjerena u drugu državu članicu Europske unije ili izvoza namijenjenog drugoj svrsi, kao i

3) prve prodaje proizvoda u tuzemnom prometu ne krajnjem korisniku za koju se plaća porez ukoliko se prijevoz vrši vozilom koje podliježe plaćanju cestarine (tj. vozilom čija ukupna masa premašuje 3,5 tona).

U cestovnom prijevozu rizičnih proizvoda obveza prijavljivanja u određenim slučajevima vrijedi i u slučaju ako se prijevoz proizvoda odvija vozilom za koje nije propisano plaćanje cestarine (vozilom čija ukupna masa ne prelazi 3,5 tona).

Obveza prijavljivanja kako u slučaju prijevoza vozilom za koje je propisano plaćanje cestarine, tako i u slučaju prijevoza vozilom za koje nije propisana cestarina, obveznika obvezuje kada je u pitanju limit iznad određene mase – i vrijednosti.

Gore navedene djelatnosti od 1. siječnja 2015. ima pravo obavljati isključivo poreznik koji raspolaže brojem Elektroničkog nadzornog sustava cestovnog robnog prometa (u daljnjem tekstu: EKAER).

VAŽNO je istaknuti da je prijavljivanje obvezan izvršiti

– u slučaju točke 1) primatelj, odnosno preuzimatelj;
– u slučajutočke 2) pošiljatelj ili utovarivač;
– u slučajutočke 3) pošiljatelj.

EKAER brojem identificira se jedinica proizvoda čiji prijevoz se vrši prijevoznim sredstvom na način: da EKAER broj označava onu jedinicu proizvoda (utovarenu robu),

– koja se isporučuje istim prijevoznim sredstvom,
– na jedno određeno mjesto preuzimanja,
– jednom naručitelju (ako se premješta vlastiti proizvod, to je vlasnik proizvoda, a u slučaju dorađivanja to je primatelj),
– tijekom jednokratnog kretanja vozila na toj cestovnoj ruti.

Jednom EKAER broju može pripadati više vrsta proizvoda identificiranih carinskim tarifnim brojem. 

Pojedini podaci u 15 dnevnom roku trajanja EKAER broja višekratno mogu biti izmijenjeni, međutim tijekom provođenja nadzora sa strane državne porezne i carinske uprave pod EKAER brojem trebaju biti aktualni, stvarni podaci, a za to odgovornost mora snositi prijavitelj podataka.

Obveznik zadužen za podnošenje prijave dužan je staviti na raspolaganje EKAER broj prijevozniku koji obavlja prijevoz ili organizatoru prijevoza, kako bi tijekom provedbe nadzora nadležnog tijela i oni raspolagali tim identifikacijskim brojem. “Stavljanje na raspolaganje” nema određen oblik, isto se može provesti priopćavanjem broja prijevozniku – na bilo koji način.

Nova pravila koja se odnose na nadzor izvršenja Zakona o oporezivanju, suradnicima državne porezne i carinske uprave koji postupaju na licu mjesta, omogućavaju provedbu novih mjera. Obzirom na to da komercijalna količina robe koja je u vlasništvu PDV obveznika , može biti transportirana isključivo ako se posjeduje dokazni dokument kojim se vjerodostojno potvrđuje podrijetlo proizvoda (naročito tovarni list, račun), osoba koja provodi nadzor ima pravo tražiti deklaraciju od osobe koja takav prijevoz obavlja

– o vlasniku proizvoda,
– o podrijetlu proizvoda, kao i
– da zatraži predočavanje dokumenata kojima se dokazuje pravo vlasništva. 

Osim navedenih, tijekom provođenja nadzora i drugi dotaknuti prijevoznik, primatelj, preuzimatelj a i pošiljatelj mogu se upozoriti na davanje deklaracije o

– nazivu, količini proizvoda koji se prevozi,
– o tipu prijevoznog sredstva, njegovoj prometnoj oznaci,
– o preuzimanju proizvoda, adresi njegova istovara,
– o EKAER broju, te
– ako adresa istovara nije sjedište, stovarište, filijala poreznog obveznika poreza na dodanu vrijednost, o pravnom statusu glede korištenja te nekretnine. 

Državna porezna i carinska uprava na prijevoznom sredstvu, radi osiguranja istovjetnosti proizvoda – osim živih životinja, te brzo kvarljive robe – ima pravo staviti carinske plombe (plombu na pakiranje ili plombu na utovarni prostor)

– ukoliko rizični faktori – naročito karakter utovarene robe, transportirana roba i odredište istovara, odnosno nepostojanje srazmjera između količine robe koja se prevozi i tipa vozila, postupak ovrhe koji je u tijeku, trgovačka djelatnost obavljana u nepostojanju poreznog broja zajednice, imenovanje stovarišta koje nije prijavljeno kao mjesto istovara – to opravdavaju, kao i
– u slučaju, ako poreznik općeg poreza na promet koji je dotaknut prijevozom, odbije izdati takvu deklaraciju. 

Srećem Vam pozornost, da se uklanjanje bez dopuštenja carinske plombe postavljene sa strane nadležnog tijela, njeno oštećenje, otvaranje zapečaćenog paketa odnosno otvaranja prostora za utovar, sukladno odredbama čl. 287. Zakona br. C. Iz 2012. godine o Kaznenom zakoniku, smatra kaznenim djelom zbog skidanja plombe.

Pravna posljedica neizvršenja obveze prijavljivanja koja proizlazi iz djelatnosti cestovnog prijevoza, te neispravnog izvršenja s neistinitim sadržajem podataka ili nepotpunog izvršenja je da će se neprijavljeni proizvod smatrati kao roba neopravdanog podrijetla, te državna porezna i carinska uprava ostvaruje pravo na određivanje novčane kazne zbog propusta neizvršavanja, sa stopom od 40%-ne vrijednosti neprijavljene robe.

U vezi sankcije određivanja novčane kazne zbog neizvršenja obveze prijavljivanja, pogrešnog, neistinitog sadržaja podataka ili nepotpunog izvršenja, proizvod koji se smatra da je neopravdanog podrijetla – osim pokvarljivih roba i živih životinja – mogu biti zaplijenjene do iznosa novčane kazne, o kojoj odluku donosi državna porezna i carinska uprava koja je novčanu kaznu odredila. O zapljeni se sastavlja zapisnik, zaplijenjene stvari mogu se zapečatiti i mogu biti odvežene. Državna porezna i carinska uprava svoju odluku o određivanju novčane kazne priopćuje porezniku ili njegovom zastupniku, opunomoćeniku, djelatniku i ista se odluka računajući od priopćenja, bez obzira na pravo podnošenja žalbe, može provesti.

Navedene pravne posljedice – osim skidanja bez dopuštenja carinske plombe – državna porezna i carinska uprava će, po prvi puta primjenjivati od 1. veljače 2015.godine.

EnglishGermanRomaniaSlovakia