SRB – INFORMATION

Од 1. јануара 2015. године обавезно се пријављује у оквиру друмског превоза робе

1) набавка робе или друга врста увоза из друге чланице Европске уније на територију Мађарске,

2) набавка робе или друга врста извоза из Мађарске у другу чланицу Европске уније, као и

3) продаја првобитно опорезивог производа у унутрашњем промету не крајњем кориснику, ако се транспорт врши возилом које подлеже обавези плаћања путарине (тј. возилом укупне тежине преко 3,5 тоне).

У случају друмског превоза ризичне робе у одређеним случајевима пријављивање је обавезно и када се транспорт врши возилом које не подлеже обавези плаћања путарине (возилом укупне тежине испод 3,5 тоне).

Обавеза пријављивања постоји, подједнако у случају возила које подлеже обавези плаћања путарине и возила које не подлеже обавези плаћања путарине, изнад одређене граничне тежине и вредности.

Горе наведену делатност од 1. јануара 2015. године може да обавља искључиво порески обвезник који располаже нумеричком ознаком у Систему за електронску контролу превоза робе у друмском саобраћају (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer, у наставку: EKAER).

ВАЖНО је истаћи да обавези пријављивања

– на основу тачке 1) подлеже прималац, односно преузимач;
– на основу тачке 2) подлеже пошиљалацили утоваривач;
– на основу тачке 3) подлеже пошиљалац.

EKAER ознака служи за идентификацију производа који се превози и то на следећи начин: EKAER ознака означава производ (карго) који се

– превози истим возилом,
– на једно одређено место испоруке,
– за једног наручиоца (ако се врши транспорт сопственог производа, онда за власника производа, у случају најамног рада за примаоца),
– током једнократно извршеног транспорта по ордеђеној траси.

Једна EKAER ознака може да подразумева више врста робе означене царинским тарифним ознакама. 

Поједини подаци у току 15 дана, колико важи EKAER ознака, могу више пута да се мењају, али треба обратити пажњу да је током царинске контроле лице чија је обавеза подношење пријаве одговорно за навођење актуелних стварних података под EKAER ознаком.

EKAER ознаку је лице, чија је обавеза подношење пријаве, дужно да преда превознику или организатору превоза да би током контроле од стране надлежних органа и превозник располагао ознаком која служи за идентификацију робе. Начин „предаје“ није прописан – предаје се превознику на било који одговарајући начин.

Нови прописи пореског закона омогућавају инспекторима пореске и царинске управе да у току контроле на лицу места примењују нове врсте мера. С обзиром да се превоз комерцијалне количине робе која је у власништву ПДВ-обвезника може вршити само уз поседовање веродостојних докумената о пореклу робе (нарочито товарни лист, фактура), инспектор може да обавеже превозника на давање изјаве у односу на

– власника производа,
– на порекло производа, као и да
– му затражи приказивање докумената о власничким правима. 

Осим тога током контроле може се затражити изјава осталих превозника укључених у транспорт, као и примаоца, преузимача и пошиљаоца и то у односу на

– назив и количину транспортоване робе,
– врсту и регистрацију транспортног возила,
– адресу испоруке и истовара робе,
– EKAER ознаку, као и
– право коришћења некретнине, ако адреса истовара није уједно седиште, погон, испостава општег пореског обвезника. 

Пореска и царинска управа у интересу обезбеђивања идентификације производа на транспортном средству може да примени царински печат (запечаћен пакет или карго)

– ако је то оправдано ризичним факторима – посебно у погледу врсте карга, несагласности између карга и одредишта, односно количине и врсте транспортног возила, ако је у току извршни поступак, ако се врши трговина на територији Европске заједнице без поседовања пореског броја Заједнице, ако локација наведена за истовар није пријављена као погон, односно
– у случају, ако општи порески обвезник, за кога се врши превоз, одбије давање изјаве. 

Скрећемо Вам пажњу да се недозвољено уклањање, оштећење царинског печата, отварање запечаћеног пакета или карга сматра кривичним делом у складу са одредбама члана 287. Закона бр. C/2012. о Казненом закону.

Правна последица пропуштања обавезе подношења пријаве у оквиру друмског превоза робе, односно подношења пријаве са погрешним, лажним или непотпуним подацима јесте да се непријављена роба сматра робом неутврђеног порекла, а пореска и царинска управа има право да одреди прекршајну казну у износу до 40% вредности непријављене робе.

Везано за одређивање прекршајне казне услед пропуштања обавезе подношења пријаве у оквиру друмског превоза робе, односно подношења пријаве са погрешним, лажним или непотпуним подацима роба неутврђеног порекла може да се заплени у вредности износа казне – изузев кварљиве робе и живе стоке – што орган пореске и царинске управе наводи у одлуци о прекршајној казни. О заплени се припрема записник, а заплењена роба се може запечатити и одвести. Орган пореске и царинске управе саопштава присутном пореском обвезнику или његовом заступнику, овлашћеном лицу, запосленом одлуку о прекршајној казни, а одлука је спроводљива од тренутка саопштавања, без обзира на жалбу.

Наведене правне последице – изузев недозвољеног одстрањивања царинског печата – пореска и царинска управа примењује од 1. фебруара 2015. године.

EnglishGermanRomaniaSlovakia