Hírek

Friss hírek, információk

Az EKAER-bejelentés 11 pontja: milyen adatokat kell megadni?

1. feladó adatai (név, adóazonosító szám),

2. felrakodás címe,

3. címzett adatai (név, adóazonosító szám),

4. kirakodás (átvétel) címe,

5. kockázatos termék belföldre irányuló közúti fuvarozása esetén a kirakodási címen található ingatlant az adott jogügylet kapcsán jogszerűen használó vállalkozás adatai (név, adóazonosító szám), amennyiben e vállalkozás nem azonos a címzettel,

6. az EKAER számhoz tartozó termék(ek):

  • általános megnevezése,
  • a vám-és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87 EGK tanácsi rendelet I. számú mellékletének (a Kombinált Nómenklatúrának) a bejelentéskor hatályos szövege szerinti vámtarifaszám (4 számjegyig, kockázatos termék esetén 8 számjegyig),
  • az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó bruttó tömeg kg-ban,
  • veszélyes termék fuvarozása esetén a veszélyességi bárca száma,

7. a termék könnyebb beazonosítása érdekében az adott termék adózónál használt cikkszáma, amennyiben ez az adat rendelkezésre áll,

  • a termék közúti fuvarozásának indoka, ami lehet:
  • termékértékesítés,
  • termékbeszerzés,
  • bérmunka,
  • egyéb cél,

8. amennyiben a termék közúti fuvarozásának indoka termékbeszerzés vagy termékértékesítés, az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli ellenérték, egyéb célú közúti fuvarozás esetén az egyes termékmegnevezésekhez (tételekhez) tartozó adó nélküli beszerzési ár vagy az ahhoz hasonló termék adó nélküli beszerzési ára, ilyen ár hiányában pedig az adó nélküli előállítási érték (Az elektronikus felületen akkor is forintban kell megadni az értéket, ha a termék értékét eredetileg nem forintban határozták meg, a forintra történő átszámítás a tárgyévet megelőző év utolsó napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon történik. Olyan külföldi pénznem esetében, amely nem szerepel az MNB hivatalos devizaárfolyam–lapján, az MNB által közzétett, euróban megadott árfolyamon kell forintra átszámítani. Adó nélküli ellenérték/beszerzési ár alatt az általános forgalmi adó nélküli ellenérték/beszerzési ár értendő.)

9. a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszáma (amennyiben a termék fentiek szerinti fuvarozása több gépjárművel történik, például a gépjármű pótkocsit is vontat, ugyanazon EKAER számhoz tartozóan valamennyi rendszámot rögzíteni kell),

10. az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló fuvarozás, valamint belföldi feladási címről belföldi rakodási címre történő fuvarozás esetén a termék fuvarozására használt gépjármű kirakodási (átvételi) helyre érkezésének időpontja,

11. a Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamába irányuló fuvarozás esetén, a termék fuvarozására használt gépjárműre történő felrakodás megkezdésének időpontja.

EnglishGermanRomaniaSlovakia