EKÁER 2019 szakkönyv

EKÁER Kézikönyv 2019
EKÁER és ÁFA az aktuális jogszabályok tükrében

Szerző: Dr. Sztankó Dániel
Megjelenés: 2018. december 17.

Szerző: Dr. Sztankó Dániel (vezető adószakértő, Közvetett adók, RSM Hungary)
Formátum: B/5 (168×238 mm)
Terjedelem: 256 oldal

Kedvezményes ára: 8.900 Ft + ÁFA

A KÖNYV MEGRENDELÉSE »

Tartalmi felépítés:

ELSŐ RÉSZ: EKÁER ÉS ÁFASZABÁLYOK

1. Bevezető

■ Kiket érint ez a szabályozás a gyakorlatban?
■ Milyen esetekben keletkezik EKÁER-kötelezettség?
■ Kinek kell EKÁER-számot kérnie? Az EKÁER-bejelentésre kötelezett személy

2. Építőkockák – EKÁER-fogalmak

■ A járművel kapcsolatos fogalmak
■ Ügyletekkel kapcsolatos fogalmak
■ Saját termék mozgatása Közösségen belül
■ Saját termék Közösségen belüli mozgatása alóli kivételek
■ A fuvarozással kapcsolatos fogalmak
■ Egyéb fogalmak

3. Az EKÁER-elemzés folyamata. Az EKÁER tárgyi hatálya, avagy milyen ügyletek esetében áll fenn EKÁER-kötelezettség?

■ Az EKÁER-kötelezettséget befolyásoló tényezők
■ Példák az EKÁER-kötelezettség vizsgálatára
■ Harmadik országból származó termékek fuvarozásával kapcsolatos EKÁER-bejelentési kötelezettség
■ Fuvareszközök beszerzéséhez kapcsolódó EKÁER-bejelentési kötelezettség

4. EKÁER-mentességek

■ Kiemelten fontos cél érdekében végzett tevékenység EKÁER-mentessége
■ Egyes termékekkel kapcsolatos mentességek
■ Egyes termékekkel kapcsolatos mentességek – néhány fontos tudnivaló
■ Postai küldemények EKÁER-bejelentési kötelezettsége
■ Mentesül-e a fémhulladék fuvarozása az EKÁER-bejelentési kötelezettség alól?
■ Köracél, illetve az abból készült alkatrészek fuvarozását terheli-e EKÁER-bejelentési kötelezettség?
■ Kardvirághagymák tekintetében fennálló bejelentési kötelezettség
■ Egyedi mentességi szabályok – útszakasz-mentesítés

5. Az EKÁER-bejelentésre kötelezett személye, avagy az EKÁER személyi hatálya

■ Kinek kell bejelentenie az EKÁER-t?
■ A bejelentő személyi státuszához kapcsolódó egyszerűsítések – egyszerűsített bejelentés
■ Mit jelent az egyszerűsített bejelentés?
■ Kit érint az egyszerűsített bejelentés?
■ Kinek kell bejelentkeznie az EKÁER-be?
■ EKÁER-meghatalmazás

6. A bejelentendő adatok köre

■ Teljes adattartalmú bejelentés
■ Egyszerűsített adattartalmú bejelentés
■ Bejelentendő adatok – egyes gyakorlati kérdések
■ Feladó, címzett, felrakodás és kirakodás helye
■ Tömegadat
■ Göngyöleg (A termék és a göngyöleg együttes szállítása, Csak a göngyöleg utazik)
■ A fuvarozás indoka
■ A cikkszám szerepeltetése az EKÁER-rendszerben
■ A bejelentendő érték

7. Mikor kell EKÁER-számot kérni? Az adatszolgáltatásra vonatkozó határidők

■ Bejelentési határidők
■ Adatmódosítás
■ Az EKÁER-szám lezárása

8. Hány EKÁER-szám kell? Gyűjtőfuvar

9. Kockázati biztosíték

■ Milyen esetekben kell kockázati biztosítékot nyújtani?
■ Kockázati biztosíték és egyéb követelmények kockázatos élelmiszerekkel végzett EKÁER-köteles tevékenység kapcsán
■ Kockázati biztosíték új EKÁER-kötelezett esetén
■ Kockázati biztosíték és egyéb követelmények egyéb kockázatos termékkel végzett EKÁER-köteles tevékenység kapcsán
■ Több jogcímen is fennálló biztosítéknyújtási kötelezettség
■ Hogyan lehet kockázati biztosítékot nyújtani?
■ EKÁER-biztosítékadási kötelezettség alóli mentesség
■ Csökkenthető-e a biztosíték mértéke?
■ A kockázati biztosíték visszautalása
■ A kockázati biztosíték kezelése, mértékének meghatározása
■ A garancia formájában nyújtott kockázati biztosíték

10. Üzemzavar, karbantartás. Adatbiztonság és tájékoztatás

■ Üzemzavar
■ Karbantartás

11. Szankciók és intézkedések

■ Mulasztási bírság
■ Hatósági zár alá vétel
■ A lefoglalt ingóság értékesítése
■ A jármű visszatartása
■ Az áru hatósági felügyelet alá vonása

12. EKÁER-ellenőrzési tapasztalatok

■ Az ellenőrzés során tapasztalt tipikus hibák
■ Útravaló: Hogyan készüljünk az EKÁER-ellenőrzésre?

MÁSODIK RÉSZ: EGYES ÜGYLETEK ÁFA- ÉS EKÁER-BELI KEZELÉSE

13. Alanyi adómentesek és kompenzációs felárra jogosultak

14. Fordított adózás alá tartozó ügyletek

15. A hulladékkezelés esetei

■ A hulladéknak van másodlagos értéke – termékértékesítés
■ A hulladék kezelése szolgáltatásnyújtás keretén belül

16. Mozgóárusok

17. Reklamációk és garanciális áru

■ Belföldi reklamáció kezelése
■ Nemzetközi reklamáció kezelése
■ A visszáru EKÁER-beli kezelése

18. Bizományi értékesítés

19. INCOTERMS paritások szerepe az EKÁER-ben

20. Nemzetközi láncügylet

■ Mikor beszélünk láncügyletről?
■ A teljesítési hely meghatározása
■ A fuvarozással járó ügylet meghatározása
■ A többi (álló) ügylet meghatározása
■ A láncügyletben szereplő ügyletekhez kapcsolódó áfamérték
■ Láncügyletek – gyakorlati konklúziók és következmények
■ Láncügyletek EKÁER-beli kezelése
■ Példák belföldre irányuló nemzetközi láncügyletre
■ Példa háromszereplős belföldre irányuló nemzetközi láncügyletre

21. A belföldi láncügylet EKÁER-szabályai

■ Példa belföldi láncügyletre

22. Háromszögügylet

23. Saját áru mozgatása külföldi adóalany által

■ Példa saját áru mozgatására külföldi adóalany által

24. Bérmunka

■ Belföldi bérmunka
■ Közösségen belüli bérmunka (nem egyszerűsített)
■ Közösségen belüli egyszerűsített bérmunka
■ Mi a fuvarozás indoka bérmunka esetén?

25. Import ügyletek kezelése

■ Termékimport a beléptetés országában (az ún. 42. eljárás)
■ A rendeltetés helyén megvalósuló termékimport

MELLÉKLETEK

■ Az EKÁER rendelet hatályos szövege
■ A kockázatos termékek köre
■ Az egyéb kockázatos termékek köre
■ NAV kérdések és válaszok (Kuriózum 90 oldalon keresztül)

A KÖNYV MEGRENDELÉSE »

EnglishGermanRomaniaSlovakia