Adatmódosítás, változáskezelés

A válaszok az Országgyűlés által megszavazott és kihirdetett törvény, továbbá a miniszteri rendeletek alapján készültek.

1. Ha a címzett sérült áru miatt nem veszi át a terméket, vagy nem olyan mennyiségben, mint ahogy azt a feladó lejelentette, szükséges-e a bejelentett adatok módosítása?

A fenti esetben arra a termékmennyiségre, amit a címzett átvesz, nem kell új EKAER szám, ilyen esetben a súly adatot szükséges módosítani. Az át nem vett termék tekintetében az Európai Unió más tagállamában található feladási címről Magyarország területén található átvételi címre, illetve Magyarország területén található feladási címről az Európai Unió más tagállamában található átvételi címre történő közúti fuvarozás relációban a visszaútra új EKAER szám igénylése szükséges, tekintettel arra, hogy ez az eset egyéb célú fuvarozásnak minősül. Belföld-belföld relációban azonban ez esetben hiányzik a nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítés, így ilyenkor nem áll fenn bejelentési kötelezettség.

2. Fuvarozás közben fellépő műszaki probléma (baleset, szervizelés, áru megcsúszása) miatt az árut egy másik járműre kell rakni, vagy a pótkocsit átakasztani, szükséges-e új EKAER szám igénylés?

Nem szükséges új EKAER szám, a rendszám adatok – fuvarozási iránytól függően – a kirakodási (átvételi) címre érkezésig, illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosíthatóak, a módosításra okot adó körülmény megjelölésével.

3. Kiszállítás közben elromlik az autó, másik autóval folytatható-e ugyanazon EKAER számmal a fuvarozás és hogyan?

Igen, tekintettel arra, hogy a rendszám – a fuvarozás irányától függően – a termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig, illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható. Fontos azonban, hogy a módosítást haladéktalanul be kell jelenteni, figyelemmel arra, hogy az állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKAER szám alatt az aktuális, valós adatoknak kell szerepelniük.

4. Feladótól a címzettig több gépjárművel történik adott áru szállítása és a felrakodás megkezdésekor ismertek a rendszámok. EKAER szám igénylésekor le lehet-e jelenteni több rendszámot? (Pótkocsi, vontató kocsik használata.)

Az EKAER rendszerben egyszerre több rendszám is rögzíthető lesz, a rendszám adat a kirakodási (átvételi) címre történő megérkezésig, illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható. A módosításra okot adó körülménnyel egy időben – jelen esetben a fuvareszköz váltásakor – kell megadni a módosított rendszámadatot.

5. Ki és hogyan tudja majd korrigálni az előzetesen bejelentett szállítmánya adatait akkor, ha jóval a bejelentés után kiderül, hogy az áru mégsem fér fel egy szállító járműre?

A közúti árufuvarozás mindhárom relációjában lehetősége van a bejelentésre kötelezettnek az EKÁER számhoz tartozó termékmegnevezéshez tartozó bruttó súly módosítására:

– EU más tagállamából Magyarország területén található átviteli címre történő fuvarozás esetén a termék kirakodási (átvételi) helyre történő megérkezésének bejelentéséig, a módosítás indokának megadásával.
– Magyarország területén található feladási címről az EU más tagállamába történő átvételi címre történő fuvarozás esetén, a módosítás indokának megadásával az EKAER szám érvényességi idején belül.
– Belföldi feladási címről belföldi átvételi címre történő közúti árufuvarozás esetén a módosítás indokának megadásával legkésőbb a termék kirakodási (átvételi) helyre történő megérkezésének bejelentéséig.

A módosítást az arra okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni. Az állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKAER szám alatt az aktuális valós adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett tartozik felelősséggel.

A bejelentéseket az adózó vagy az a személy teljesítheti, akinek részére az adózó vagy törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja az EKAER felületen a bejelentéshez szükséges felhasználónevet és jelszót igényelt. A felhasználónévvel és jelszóval rendelkező személyek által tett bejelentés az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősül.

6. Átrakás esetén hogyan kell eljárni? Pl. kamion visz termékeket egy depóba, onnan kisteherautók viszik tovább.

A bejelentésre kötelezettnek lehetősége van a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámának módosítására, illetve egyszerre több rendszám is rögzíthető. Átrakodás esetén a gépjármű rendszámát kell módosítani (elvárás, hogy az EKÁER számhoz mindig a szállítást végző gépjármű rendszáma legyen feltüntetve).

7. Mi történik, ha bármely okból vontatót cserél a fuvarozó? (Pl. műszaki hiba esetén, és az áru a pótkocsin van.)

Az EKAER rendszerbe egyszerre több rendszám adat is rögzíthető, illetve a rendszám adat a kirakodási (átvételi) helyre érkezésig illetve az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható.

8. Elképzelhető, hogy nem rakodhatják meg teljesen áruval az autót, csak mert kevesebb (esetleg több) árut jelentettek le?

A bejelentésre kötelezett a módosítás indokának megadásával az EKAER elektronikus felületén az áru bruttó tömegét, adó nélküli ellenértékét (adó nélküli beszerzési árát, adó nélküli előállítási értékét), és a termék közúti fuvarozásához használt gépjármű forgalmi rendszámára vonatkozó adatot a termék kirakodási (átvételi) helyre érkezésének bejelentéséig módosíthatja. A módosítást az arra okot adó körülmény bekövetkezését követően haladéktalanul be kell jelenteni. Az állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKAER szám alatt az aktuális valós adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett tartozik felelősséggel.

9. Magyarországról induló az Európai Unióba tartó szállítás esetében a feladó EKAER számot igényel legkésőbb a termék gépjárműre történő felrakodásának megkezdéséig. Egyes termékek esetében (pl. ömlesztett áru) a felrakodást követően lesz csak ismert a termék pontos bruttó súlya, előtte semmiképpen sem. Ilyen esetben hogyan kell teljesíteni a bejelentési kötelezettséget? Ömlesztett áruk esetében lehet valamilyen mértékű eltérés a bruttó súlyban a bejelentett értékhez képest?

A bruttó tömeg az EKAER szám érvényességi idején belül módosítható.

10. A lejelentett, de bármilyen ok miatt meghiúsult szállítások esetén szükséges-e az EKAER bejelentést módosítani?

Az Elektronikus Közúti Áruforgalmi Ellenőrző Rendszer működéséről szóló rendelet alapján a megrendelés meghiúsulása esetén az EKAER számot – a 15 napos érvényességi ideje alatt – érvénytelenítheti az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja, valamint az általa erre szerint kijelölt személy.

11. Ha például két 3,5 tonnás furgonnal vesszük fel az árut Kecskeméten, de egy magyarországi gyűjtőközpontban azt egy 7,5 tonnás teherautóval visszük tovább Németországba, akkor ezt be kell jelenteni?

A 3,5 tonnás vagy azt meghaladó tengelyterhelésű járművekkel bonyolított fuvarozás főszabály szerint bejelentés köteles.

A bejelentési kötelezettség alól mentesül viszont az az adózó, aki az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege а 2500 kg-ot vagy az adó nélküli értéke а 2 millió forintot nem haladja meg. Mentes a bejelentési kötelezettség alól továbbá az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó kockázatos élelmiszer tömege а 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke а 250 000 forintot, egyéb kockázatos termék tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg.

Abban az esetben is bejelentési kötelezettség terheli az adózót, ha nem útdíjköteles gépjárművel (a kérdésben szereplő 3,5 tonnás járművel) olyan kockázatos élelmiszert, vagy egyéb kockázatos terméket szállítanak, amelynek adó nélküli ellenértéke, vagy a fuvarozott termékek tömege meghaladja a jogszabály szerinti értéket illetve mennyiséget.

12. Mi az eljárás, ha menet közben változik az áru rendeltetési helye? (Többször előfordult, hogy már úton volt az autó, amikor a feladó jelezte, hogy egy másik városba kell az árut továbbítani.)

Tekintettel arra, hogy a rendeltetési hely az EKAER-ben nem módosítható, így a problémára új EKAER szám igénylése jelent megoldást.

Ezzel kapcsolatban fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, hogy az állami adó- és vámhatóság által lefolytatott ellenőrzés során az EKAER szám alatt mindig az aktuális valós adatoknak kell szerepelniük, ezért a bejelentésre kötelezett tartozik felelősséggel.

EnglishGermanRomaniaSlovakia