Informatikai kérdések

A válaszok a kihirdetett, valamint az Országgyűlés által már megszavazott törvény, továbbá a miniszteri rendeletek tervezete alapján készültek.

1. Az a felület, amelyet ki kell tölteni, internetes felület lesz-e? Milyen adatokat fog bekérni? Lehetőség lesz-e adat importra?

Az EKAER elektronikus felület egy interneten keresztül közvetlenül elérhető felület. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (továbbiakban: Art.) 22/E. §-a szerinti közúti fuvarozással járó tevékenységet folytatni kívánó adózó, törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja ügyfélkapun történő felhasználónév és jelszó igénylését követően az EKAER elektronikus felületen jelenti be az Art. 22/E. § (8) bekezdésében meghatározott adatokat, kivéve, ha az Art. 22/E. § (6) és (6a) bekezdései alapján mentesül a bejelentési kötelezettség alól. Az EKÁER bejelentéseket az ekaer.nav.gov.hu weboldalon lehet megtenni. Az oldalon kialakításra kerül XML fájl feltöltési, adatimportálási lehetőség, valamint a rendszer-rendszer kapcsolódás lehetősége is biztosított lesz.

2. Az EKAER rendszer hibája, vagy üzemszünet esetén miként indíthatóak a bejelentésre kötelezett szállítások?

Amennyiben az EKAER elektronikus felület üzemzavar vagy karbantartás miatt, vagy az internet-szolgáltatás elégtelensége miatt nem érhető el, a bejelentés elmulasztása miatt az adózó nem szankcionálható, és a bejelentéseket az akadály megszűnését követő munkanapon kell teljesíteni. Amennyiben az EKAER elektronikus rendszerben üzemzavar történik, az állami adó- és vámhatóság az üzemzavarról és az üzemzavar elhárítását követően annak kezdő és megszűnési időpontjáról haladéktalanul közleményt tesz közzé honlapján. Az állami adóhatóság az elektronikus rendszerének karbantartás miatti leállítását megelőzően, a karbantartási igény felmerülésével egyidejűleg tájékoztatást tesz közzé honlapján a karbantartási célú üzemszünet várható kezdeti időpontjáról és tervezett tartamáról, valamint a karbantartásban érintett, időszakosan elérhetetlenné váló szolgáltatások köréről, így a bejelentések a karbantartás időpontját megelőzően is előzetesen teljesíthetőek.

 

Forrás: NAV

EnglishGermanRomaniaSlovakia