Engelyköteles a kistehergépjárműves fuvarozás

2022. május 21-től

Mobilitási Csomag: az uniós irányelvek és jogszabályok előírásainak megfelelően 2022. május 21-től a kisgépjárművekkel történő áruszállítás Magyarországon is hatósági engedélyhez kötött lesz.

Ez definíció szerint azokra vonatkozik, akik belföldi vagy nemzetközi fuvarozási szolgáltatást végeznek díj ellenében 2,5t megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó kisteherautóval. A korábbi határérték 3,5t volt.

Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítás 2,5t feletti kishaszongépjárművekhez (tarifálás és kötés) ➔

A kisárufuvarozók engedélyezéséről szóló nemzeti jogszabály a Magyar Közlöny 242. számában jelent meg, amelyben a 791/2021. számú módosító rendelet található. A kötelezettség továbbra sem vonatkozik a saját árukat fuvarozó vállalkozásokra, hanem csak azokra az üzemeltetőkre, akik díj ellenében fuvarozási szolgáltatóként tevékenykednek.

Az engedélynek 3 fő feltétele van:

  • A vállalkozás jó hírneve (9. pont) – Ez a feltétel a piac tisztességes működését hivatott garantálni, és megakadályozni, hogy olyan személy fuvarozási tevékenységet folytasson, akinek korábbi magatartása a tisztességes piaci magatartás szempontjából hátrányos (pl. fizetésképtelenség, a hatóság által visszavont korábbi engedély).
  • Pénzügyi megfelelőség (12. pont) – A jogszabály szilárd pénzügyi hátteret ír elő. A pénzügyi biztosíték lehet egy pénzintézetnél lekötött és elkülönített fix pénzösszeg, egy pénzintézet által adott garancia, garanciaszerződés vagy egy biztosítótársaságnál kötött felelősségbiztosítás. A pénzügyi biztosítékra vonatkozó szerződést legalább egyéves időtartamra kell megkötni.
  • Szakmai vezető alkalmazása (9-10-11. pont) – A 2,5 tonnát meghaladó tömegű szállítóeszközöket üzemeltető vállalkozásoknak 2022. május 21-től szakmai vezetőt kell alkalmazniuk, ahogyan ez már a nehéz tehergépjárműveket üzemeltető vállalkozások esetében is érvényes. A közúti árufuvarozók szakmai alkalmassági bizonyítványának és a továbbképzési bizonyítványnak a megszerzéséhez a vállalkozás szakmai vezetőjének részt kell vennie egy tanfolyamon.

A fővárosi és megyei kormányhivatalok közlekedési osztályainak listája

A fővárosi és megyei kormányhivatalok közlekedési osztályainak listáját ide kattintva töltheti le.

A járművön fel kell tüntetni a vállalkozás adatait

A fuvarozásra használt jármű jobb oldali ajtó 1. ajtajának külső oldalán, tehergépkocsi esetén az oldalfalon jól látható helyen kell feltüntetni a vállalkozó nevét és címét, vagy a közlekedési hatóság által erre a célra kiadott jelzést és azonosító számot.

Az európai irányelv

A könnyű tehergépjárművekre vonatkozó engedélykötelezettség létrehozását az európai piac átláthatóságának növelésének szükségessége, valamint az a közlekedésbiztonsági szempont ösztönözte, hogy a 3,5 tonna alatti könnyű tehergépjárművek vezetőire a későbbiekben (a tervek szerint 2026-ban) a nehéz tehergépjárművekhez hasonlóan a vezetési és pihenőidőre vonatkozó szabályok vonatkozzanak.

A saját számlás fuvarozók kivételével

A saját árukat szállító árufuvarozók (pl. gyártó-gyártók, saját termelésűek, építési vállalkozók stb.) esetében továbbra is csak a 7,5t megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsival fuvarozóknak kell közúti árufuvarozási engedéllyel rendelkezniük.

Fontos kiemelni

Az engedély nem minősül vezetői engedélynek. A tevékenységi engedély a szállítási szolgáltatásra vonatkozó engedély vagy felhatalmazás olyan típusa, amely nem személyhez vagy járműhöz, hanem a vállalkozás egészéhez kapcsolódik, azaz a vállalkozás számára engedélyezi a közúti fuvarozási szolgáltatások díjazás ellenében történő nyújtását.

Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítás 2,5t feletti kishaszongépjárművekhez (tarifálás és kötés) ➔

Mik a szankciók?

Azok a vállalkozások, amelyek tevékenységi engedély nélkül végeznek díjazás ellenében fuvarozási tevékenységet, magas, akár 800.000 Ft-ig terjedő bírságra számíthatnak.

Szállítás határátlépéssel

Az EU tagállamokba irányuló nemzetközi fuvarozás magyar határon történő átlépésével történő végzéséhez a nemzeti engedély mellett közösségi árutovábbítási engedélyre is szükség van. Mivel ez egy európai szabályozás, ezért az uniós hatóságok az EU-tagállamokba irányuló utak ellenőrzéséhez a magyar fuvarozóktól is kérhetnek közösségi engedélyt, ahogyan a magyar rendőrök is kérhetik ugyanezt a dokumentumot a külföldi fuvarozótól Magyarországon.

EnglishGermanRomaniaSlovakia