Mentesség

Bejelentési kötelezettség alóli mentesség

Mentes a bejelentési kötelezettség alól

 • a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló törvény szerinti rendvédelmi szerv és az Országgyűlési Őrség gépjárműve,
 • a Magyarországon szolgálati céllal tartózkodó vagy átvonuló külföldi fegyveres erők és a Magyarországon felállított nemzetközi katonai parancsnokságok hivatali vagy szolgálati gépjárműve, valamint az egyéb szervezetek nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény és viszonosság alapján mentességet élvező gépjárműve,
 • a katasztrófavédelemről szóló törvény értelmében meghatározott katasztrófa által okozott károk megelőzésében vagy elhárításában részt vevő gépjármű,
 • a nemzetközi szerződés, nemzetközi egyezmény (NATO, Schengheni Megállapodás) és viszonosság körébe tartozó jármű,
 • a nem kereskedelmi jellegű (térítés nélküli) humanitárius segélyszállítmányokat szállító gépjármű,
 • a kizárólag a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló törvény szerinti alkoholterméket, sört, bort, pezsgőt, köztes alkoholterméket, dohánygyártmányt, szárított dohányt, ellenőrzött ásványolajterméket, bioetanolt, biodízelt, E85-öt vagy ezek között többet szállító gépjármű.
 • az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó nem kockázatos termékek tömege а 2500 kg-ot vagy az adó nélküli értéke а 2 millió forintot nem haladja meg,
 • az adózó, ha az általa feladott vagy részére ugyanazon útdíjköteles gépjárművel egy fuvarozás keretében szállítandó
 • kockázatos élelmiszer tömege а 200 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke а 250 000 forintot,
 • egyéb kockázatos termék tömege az 500 kg-ot vagy az adó nélküli ellenértéke az 1 millió forintot nem haladja meg.

Kockázati biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesség

Biztosítékot kizárólag akkor kell nyújtani, amennyiben az adózó kockázatos termékeknek

 • az Európai Unió más tagállamából Magyarország területére irányuló termékbeszerzést vagy egyéb célú (ideértve a saját tulajdonú termék más tagállamból Magyarországra történő behozatalát is) behozatalát,
 • belföldi forgalomban nem végfelhasználó részére történő első adóköteles termékértékesítését végzi.

Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az az adózó

 • amennyiben az állami adóhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel, vagy

amennyiben megfelel a következő feltételek mindegyikének:

 • legalább két éve működik és
 • szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint
 • a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt.

Forrás: NAV

EnglishGermanRomaniaSlovakia