Regisztráció

EKAER NAV regisztráció

Az EKÁER hatálya alá tartozó, bejelentésre kötelezett adózónak regisztrálnia kell az EKÁER WEB-es felületén.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 22/E.§ (9) bekezdése szerint az adózó (törvényes képviselője, állandó meghatalmazottja) az EKÁER elektronikus felületének eléréséhez az ügyfélkapun keresztül felhasználónevet és jelszót igényel. Ügyfélkapu bejelentkezését követően automatikusan visszairányítja a rendszer az EKAER felületére, ahol befejezheti regisztrációját.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik ügyfélkapus regisztrációval, kérjük első lépésként ezt tegye meg az ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio oldalon.

BEJELENTÉSRE KÖTELEZETT REGISZTRÁCIÓ »

A szállítmányozó regisztrációja lehetőséget ad arra, hogy a Bejelentésre Kötelezettek kiválasszák szállítmányozó partnerüket a regisztráltak közül.

SZÁLLÍTMÁNYOZÓ REGISZTRÁCIÓ »

A Szállítmányozói regisztráció nem adózói regisztráció, ügyfélkapus azonosításra nincs szükség. Minden regisztrált szállítmányozó egy azonosító számot kap az EKÁER rendszertől, amelyet meg kell adnia a Bejelentésre Kötelezetteknek a kiválasztáskor. Amennyiben egy vállalkozás Szállítmányozó és Bejelentésre Kötelezett is lehet, akkor mindkét funkció szerint regisztrálni kell.

A NAV közlése szerint az EKÁER regisztrációt olyan személy jogosult elvégezni, aki a bejelentésre kötelezett képviseletére a rá vonatkozó szabályok szerint (pl. cégjogi szempontból) jogosult, azaz az adózó vagy törvényes képviselője, valamint az is, aki a NAV-nál állandó meghatalmazottként szerepel, vagy az adóügyek elektronikus intézésre az adózó feljogosította, s mint ilyen rendelkezik ügyfélkapuval is (Az ügyfélkapus regisztráció menetéről további információkat a https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/ felületen talál). Állandó meghatalmazás vagy az adóügyek elektronikus intézése abban az esetben vehető a regisztráció során figyelembe, ha a meghatalmazott valamennyi ügyre és/vagy bejelentések megtételére jogosult.

A fenti feltételekkel rendelkező személyi kör az EKÁER szempontjából elsődleges felhasználónak minősül, s mint ilyen jogosult lesz a regisztrációt követően más felhasználók számára az EKÁER rendszerben jogosultságokat biztosítani illetve visszavonni mindaddig, míg e feltételeknek megfelel.

Az elsődleges felhasználó regisztrációjának folyamata

Az adózó vagy a képviseletére jogosult személy első lépésben saját magát azonosítja, azaz megadja személyi adatait az ügyfélkapus beazonosítás érdekében.

A beazonosítás sikere esetén következő lépésként a bejelentésre kötelezettre vonatkozó adatok megadása szükséges. Elsőként a bejelentésre kötelezett gazdálkodói típusának, adószámának és egyéb adatainak megadásával. Amennyiben a bejelentésre kötelezett nem minősül társas vállalkozásnak vagy egyéb szervezetnek, hanem például egyéni vállalkozó, vagy egyéni gazdálkodó, őstermelő, úgy az adószámán kívül az adóazonosító jelét is szükséges megadni.

Regisztráció megszűnése

Amennyiben az elsődleges felhasználó (törvényes vagy állandó meghatalmazotti / elektronikus ügyintézési) képviseleti jogosultsága a NAV és/vagy a cégnyilvántartás adatai szerint megszűnik, vagy ügyfélkapus regisztrációval nem rendelkezik már, úgy a továbbiakban az EKÁER rendszerbe sem léphet be. Ezekben az esetekben egyéb elsődleges felhasználó hiányában új elsődleges felhasználó regisztrációja szükséges.

További, másodlagos felhasználók bejelentése

Sikeres EKÁER regisztrációt követően az elsődleges felhasználó jogosult az EKAER felületen a bejelentésre kötelezett –hez további felhasználókat felvenni, eltávolítani azok jogosultságait kezelni.

A felületre történő belépést követően a „FELHASZNÁLÓK KEZELÉSE” menüpont alatt az „+ÚJ HOZZÁFÉRÉS” gomb kijelölése után megjelenő ablakban a további felhasználó(k) számára az EKÁER felület eléréséhez szükséges adatok adhatók meg. Ez a menüpont szolgál arra is, hogy az új felhasználók számára a jogosultságok terjedelmét meghatározza az elsődleges felhasználó.

Fontos, hogy a további, másodlagos felhasználók jogosultsága csak elsődleges felhasználó által szüntethető meg.

Forrás: NAV

EnglishGermanRomaniaSlovakia