Hírek

Friss hírek, információk

Kamion

Belföldi és nemzetközi szállítmányozói biztosítások

A belföldi és nemzetközi árufuvarozásban résztvevő vállalkozások a kötelezően megkötendő biztosítások mellett választhatnak olyan kiegészítő biztosítási termékeket is, amik hozzájárulnak a gazdaságos és biztonságos működésükhöz.

KKB – Közúti Kezesség Biztosítás

A KKB fedezetet nyújt elemi csapásokra (villámcsapás, robbanás), rakodás közbeni, balesetből adódó sérülésekre, tűzkárra és megtéríti a szállítmány mentésének, illetve közvetlen veszélyt jelentő károk elhárítási a költségeit is.

A biztosítás érvényes belföldi közúti árufuvarozói engedély esetén a Magyar Köztársaság területére, míg nemzetközi közúti árufuvarozói engedély esetén az egész világra.

BÁF – Belföldi Közúti Árufuvarozói Felelősségbiztosítás

A biztosítás vonatkozik a fuvarozó felelősségi körébe tartozó káresemények során keletkező árukárokra, valamint egyéb vagyoni és személyi sérüléses károkra is.

Konténeres áruszállítás esetén a szállított konténerek káraira is fedezetet nyújt.

Az alapfedezet a berakodási és kiszolgáltatási állomás közötti szállításra vonatkozik a Magyar Köztársaság területén, ám kiterjeszthető a kockázat be- és kirakodási tevékenységre is.

CMR – Nemzetközi Árufuvarozók Felelősségbiztosítása

A CMR biztosítást abban az esetben szükséges kötni, ha a felrakó és a lerakodási állomás két különböző ország területén található. A biztosítás területileg az Európai Unió területén végzett fuvarozásra nyújt védelmet, de záradékként bevonhatók ebbe más országok is.

Árukár, lopás, rablás, részleges, vagy teljes megsemmisülés esetén a biztosító vállalja azokat a kártérítési kötelezettségeket, melyeket a nemzetközi CMR Egyezmény alapján a fuvarozót a megbízóval szemben terhelik.

Szállítmánybiztosítások

Különböző fedezettípusokkal – All risks, FPA, WPA – választható biztosítási forma, mely kiterjed a szállított áru bekerülési értékére és azon túl az elmaradt haszon összegére is.

Megtéríti a biztosítottnak a szállítás rendes folyamatával együtt járó veszélyek és véletlen balesetek következtében a biztosított szállítmányban keletkezett károkat

Egyutas: egy adott szállítmányra, előzetesen megjelölt útvonalra szól a megnevezett fuvareszközökkel, a biztosított szállítmányérték erejéig.

Keret: éves szerződés, melyben az adott év összes szállítmányát egy szerződésben biztosítják, az éves tervezett összes szállítmányérték és szállítási eloszlás alapján.

Szállítmányozói felelősségbiztosítás

A speditőrök felelősségbiztosítása, mely a felelősségi körükben bekövetkező árukárokra (hibás diszponálás, raktározás) terjed ki.

EnglishGermanRomaniaSlovakia