Hírek

Friss hírek, információk

EKAER 5.1

 Élesítés dátuma
EKÁER fejlesztési
csomag verziószáma
Élesített fejlesztések leírása
 2015.04.30.
5.1 
 • EKÁER számérvényesség lekérdezésének kialakítása
 • Bejelentés rögzítője és utolsó módosító felhasználó bejelentkezési nevének megjelenítése
 • Bejelentés történet letölthetőségének megteremtése
 2015.04.01.
5.0 
 • Egyszerűsített bejelentés kialakítása
    o Egyszerűsített bejelentéshez kapcsolódó jogalap kiválasztására szolgáló felület
    o Egyszerűsített adattartalmú bejelentés benyújtása
 • Feladó/Címzett adatok kötelezősége
    – A Felrakodási/Kirakodási cím kötelezősége
 • Címzetti bejelentés
 • Módosítás indoklása mezők kialakítása
 • FELIR szám vizsgálata minden irányú áruforgalom esetén
 • Zárolás felszabadulás előrejelző lista „Kockázatos áruforgalom” menüponton belül
 • Szállítmányozó az ügyfél adatlapon email és telefonszám mezőket módosíthatja 
 2015.03.11.
 4.0
 • A kockázati biztosíték számítása tekintetében irányadó időszak 60 napról 45 napra csökkentése
• A kockázati biztosíték tekintetében négy alapinformáció megjelenítése a felületen:
o felhasználható biztosíték keret,
o befizetett biztosíték keret,
o zárolt biztosíték keret,
o hiányzó biztosíték keret (ha értelmezett)
• Kockázatos áruforgalom lista megjelenítése EKÁER számonkénti részletezettséggel, a lista exportálási lehetőségének kialakítása
2015.03.06.
4.0 

 

• A 2015. március 1-jével hatályba lépő jogszabályi rendelkezések alapján alkalmazandó biztosíték számolási algoritmus beállítása, és a biztosítékösszegek újraszámolása.

• Aktív bejelentések esetén az áru tételek szállítás oka mező módosítása nem engedélyezett.
2015.02.28.
3.5  
• Mezőnév módosítások:
     o “Áru Neve” helyett “Áru Kereskedelmi megnevezése” 
     o “Veszélyességi BÁRCA szám” szöveg helyett “Veszélyes áru: UN”
• Az „Áru kereskedelmi árumegnevezése” mező kitöltése kötelező és nem íródik be automatikusan a tarifaszámhoz kapcsolódó – kiválasztást segítő –tarifális árumegnevezés.
• A „Szállítmányozó módosíthat” mező alapértékeként ’Nem’ lett beállítva, az érték megváltoztatható.
• Magyarországból az EU más tagállamába irányuló forgalom esetén magszűntetésre került az ’Áru megérkezés bejelentése’ funkció.
• Belföld-belföld fuvarozási viszonylatban a ’Bejelentés lezárásának engedélyezése’ mező megszüntetésre került. Azoknál a korábbi, folyamatban lévő bejelentéseknél, ahol a címzetti megérkezés bejelentés engedélyezése be lett állítva, a művelet elvégezhető.
• Intermodális szállítást jelölő check-box kialakítása, mely használatával lehetővé válik magyar fel-és lerakodási címadatok megadása is
• A gépjármű felségjelzésének megadása a rendszámmal együtt kötelező.
• A ’Felrakodás dátuma mező’ csak a Magyarországról az EU más tagállamába irányuló forgalom esetén jelenik meg.
• A ’Kirakodás dátuma’ mező a ’Bejelentések’ oldalon nem jelenik meg.
• Belföld-belföld relációban a szállítás oka mezőben az alábbi értékek választhatóak: “Termék értékesítés”, “Bérmunka”, “Egyéb”.
• A „Saját tulajdonú termék behozatala” szállítási okot a március 1-től létrehozott bejelentéseken már nem lehet használni.
• Nem kockázatos termékek esetén az „Érték (Ft)” mező kitöltése opcionális.
2015.02.22.
3.0 

 

• Engedélyezett szállítmányozói lista kialakítási lehetőségének bevezetése
• Intermodális szállítást jelölő check-box kialakítása, mely használatával lehetővé válik magyar fel- és lerakodási címadatok megadása is
• Bárcaszám és cikkszám rögzíthetőségének kialakítása
• Írország esetén az irányítószám kitöltési kötelezettség megszüntetése
• Vontatmány rendszámadat törlési lehetőségének kialakítása
2015.01.23.
2.0

 

– EKÁER bejelentő felület többnyelvűsítése (angol/német)
– Belföld-Közösség és belföld-belföld forgalom irányú szállítás esetén címzetti adatok megadási kötelezőségének kialakítása
– Másodlagos felhasználó azon lehetőségének letiltása, hogy  betekinthessen azoknak az elsődleges és másodlagos felhasználóknak az adataiba, akik szintén ugyanannak a vállalkozásnak a képviseletében járnak el az EKÁER bejelentések során
2015.01.09.
1.0

 

XML alapú bejelentés esetén, belföld-belföld viszonylatban címzetti adószám és név megadásának kötelezősége
2015.01.06.
1.0

 

– ’Bejelentések’ menüben rendszámra történő szűrési lehetőség kialakítása
– Forgalom irányától függően a címzett/feladó adatok szerkeszthetőségének letiltása
– Lerakodás bejelentésekor a felrakodási dátum módosíthatóságának letiltása
2015.01.03.
 1.0
Vámtarifaszám törzs 4 és 8 karakter hosszú kezelhetőségének felülvizsgálata
2014.12.31.
1.0
EKÁER rendszer bevezetése

EnglishGermanRomaniaSlovakia