Hírek

Friss hírek, információk

Teherjármű

Így változott az EKÁER január 1-jével

2017. január 1-jétől szigorodott az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER) szabályozása, amely új kötelezetti kör részére is előírja a biztosítékadási kötelezettséget.

Az október végén bejelentett új, 2017-es adótörvény módosítások nem hagyták érintetlenül az elektronikus árukövetési rendszer (EKAER) szabályozását sem. A 2016. december 31-éig hatályos szabályozás szerint kockázati biztosítékot bizonyos kockázatos élelmiszerek, illetve egyéb kockázatosnak minősülő termékek belföldi kirakodási (átvételi) címre irányuló közúti fuvarozása esetén a Közösségen belüli termékbeszerzést megvalósító adózó volt köteles nyújtani. Biztosítékra kötelezett volt az első belföldi általános forgalmi adóköteles – nem közvetlenül végfelhasználó részére történő – termékértékesítést megvalósító adózó is. Az adózás rendjéről szóló törvény módosítása azonban 2017. január 1-jétől a fenti adóalanyokon kívül új kötelezetti kör részére is előírja a biztosítékadási kötelezettséget.

A módosítás biztosítékadási kötelezettséget ír elő a Közösségen belüli termékbeszerzés, illetve az első belföldi általános forgalmi adóköteles, nem közvetlenül végfelhasználó részére történő termékértékesítés esetén az első bejelentés alkalmával és az első bejelentéstől számított 180. napig teljesített bejelentések esetén vagy az első tíz bejelentés alkalmával is, ha az első bejelentéstől számított 180 napon belül legalább 10 bejelentést nem tettek.

A törvény ezen előírásának alkalmazásában új kötelezett azon adózó, amely a tárgyévben és az azt megelőző két évben EKAER bejelentést nem tett, és ebben az időszakban általános forgalmi adó bevallást nem nyújtott be – ideértve az alanyi adómentességet választó adóalanyokat is, valamint ha az adózó adóbevallás helyett nyilatkozatot nyújtott/nyújthatott volna be, hogy adókötelezettsége nem keletkezett –, vagy ebben az időszakban adószám felfüggesztés hatálya alatt állt.

A törvény indokolása szerint a módosítás célja a csalárd adózói magatartás visszaszorítása, amely az EKAER kockázati biztosíték megfizetésének kötelezettségét azzal igyekezett kikerülni, hogy olyan alvó, ugyan létező, de gazdaságilag nem működő cégeket vásárolnak fel, amelyek megfelelnek a biztosítékfizetési kötelezettség alóli mentesség szabályainak. Nagyon lényeges, hogy ezen új kötelezetti kör bevezetése az eddig kötelezettek EKAER-rel kapcsolatos biztosítékadási kötelezettségét, illetve az az alóli mentességi jogcímeket nem érinti.

EnglishGermanRomaniaSlovakia