Hírek

Friss hírek, információk

Kormányrendelet a próbaüzem meghosszabbításáról

A Kormány 1024/2015. (I. 29.) Korm. határozata az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokról

A Kormány

  1. felhívja a  Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnökét, hogy 2015. március 1-jéig tekintsen el az  Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer kapcsán előírt kötelezettségek nem teljesítése vagy hibás teljesítése miatti szankciók (mulasztási bírság, lefoglalás) alkalmazásától;

Felelős: Nemzeti Adó- és Vámhivatal elnöke

Határidő: azonnal

  1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy az  adózók mentesüljenek az  Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer kapcsán előírt kockázati biztosíték megfizetésének kötelezettsége alól 2015. március 1-jéig.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter

Határidő: azonnal

 

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

 

 

A nemzetgazdasági miniszter 1/2015. (I. 29.) NGM rendelete az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 50/2014. (XII. 31.) NGM rendeletmódosításáról

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175.  § (32)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

  1. § Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 50/2014. (XII. 31.) NGM rendelet „7. Záró rendelkezések” alcíme a következő 9. §-sal egészül ki:„9.  § 2015. március 1-jéig a  kockázati biztosíték összege minden esetben megfizetettnek minősül.
    1. március  2-ától a  biztosítékot a  bejelentés napját megelőző 60 napban (ideértve a  bejelentés napját is) teljesített bejelentések alapján kell teljesíteni.”
  1. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 

Varga Mihály s. k.,

nemzetgazdasági miniszter

EnglishGermanRomaniaSlovakia