Hírek

Friss hírek, információk

Összefoglalás: az EKÁER-es módosító indítvány

А módosítás új, а bejelentési kötelezettség alóli mentességi szabályokat vezet be.

Bejelentési kötelezettség nélkül (EKÁER-szám igénylése nélkül)

1. Nem kell bejelentést tenni az útdíjköteles gépjárművel úgynevezett gyűjtőfuvar keretében végzett közúti áruszállításról, amennyiben az adott termék mennyisége/értéke а törvényjavaslatban meghatározott határt nem haladja meg.

2. Nem esik bejelentési kötelezettség alá, ha az adózó által feladott vagy részére szállított nem kockázatos termék tömege nem több mint 2500 kilogramm vagy az adó nélküli ellenértéke nem haladja meg а 2 millió forintot (abban az esetben sem, ha útdíjköteles gépjárművel szállítják a terméket).

3. А módosítás lehetővé teszi továbbá, hogy kockázatos termékek útdíjköteles járművel történő szállítására azonos mentesség érvényesüljön, minta 3,5 tonna alatti járműveknél.

Súlyos szankciók

A módosítás szerint nemcsak а bejelentés elmulasztása, hanem annak hibás, hiányos, valótlan adattartalmú teljesítése is szankcióval jár. A mulasztási bírságról és lefoglalásról szóló határozat kézbesítését követően а határozat fellebbezésre tekintet nélkül azonnal végrehajtható.

A biztosíték mértéke

А biztosíték mértékének meghatározására vonatkozó általános szabály alapján а biztosíték mértéke az ЕКАЕR szám rögzítését megelőző 60 napban (beleértve а rögzítés napját is) rögzített kockázatos termék érték adatok 15 százaléka.

EnglishGermanRomaniaSlovakia