Hírek

Friss hírek, információk

Augusztustól változik

Új kockázati biztosíték kötelezettség az EKÁER-ben

Az új EKÁER kötelezetteknél 2017. február 15-től kockázati biztosíték kötelezettség keletkezik nem kockázatos termékek esetén is bizonyos feltételek teljesülése esetén.

2017. január 1-jétől megváltozott az EKÁER-ben a kockázati biztosíték fizetésre kötelezett felhasználók köre. Azon gazdálkodóknak, akik a tárgyévben és azt megelőző 2 évben egyetlen alkalommal sem kértek EKÁER-számot, vagy ez idő alatt adószám felfüggesztés hatálya alatt álltak (azaz ők új EKÁER kötelezetteknek számítanak), az EKÁER-szám igénylésük során egy meghatározott időn keresztül kockázati biztosítékot kell fizetniük. Ez alól a szabály alól mentesülnek azok a társaságok, amelyek ebben az időszakban már nyújtottak be ÁFA-bevallást. Ebből az következik, hogy a változás által leginkább érintettek az újonnan alakult cégek, valamint a Magyarországon ÁFA-alanyként első ízben nyilvántartásba vett külföldi vállalkozások (mint új ÁFA-regisztráltak) – nem nehéz kitalálni, hogy milyen szabályalkotói szándék húzódik meg emögött. Az új szabályozás alapján az új kötelezetti körnek nem csupán a kockázatos termékek után, hanem valamennyi termék tekintetében kockázati biztosíték kötelezettsége keletkezik.

Fontos tudnivaló azonban, hogy a kockázati biztosíték fizetése továbbra is a közösségen belüli termékbeszerzés, illetve az első belföldi, nem közvetlenül végfelhasználók részére történő adóköteles termékértékesítés során jelentkező EKÁER-jelentéseknél szükséges. Tehát közösségen belüli termékértékesítések esetén még a fent sorolt kötelezettek sem kell biztosítékot fizetniük. A kockázati biztosítékot az első bejelentéskor és az első bejelentéstől számított 180. napig tett bejelentéskor kell nyújtani. Amennyiben az első EKÁER-jelentést követő 180 napon belül nem történik 10 db EKÁER jelentés, akkor a 10. EKÁER-szám igényléséig kell a kockázati biztosítékot nyújtani.

A kockázati biztosíték esetében tudnivaló, hogy a biztosítékot előre fel kell tölteni a bejelentést követő 45 nap tervezett értékesítései összegének 15%-ára. Ezt követően folyamatosan vizsgálni kell, hogy 45 nap átlagában megvalósul-e, hogy a befizetett kockázati biztosíték eléri-e a már tényleges adatokon alapuló értékesítés nagyságrendjének a 15%-át. Ugyancsak érdemes tudni, hogy az EKÁER-rel összefüggésben befizetett kockázati biztosíték nem látszik az adófolyószámlán, abból nem lehet más adónem terhére átvezetni. Ugyanakkor ha a NAV bármely adónemen tartozást észlel, annak rendezését a kockázati biztosíték összegéből átvezetés útján intézheti. Ebben az esetben előfordulhat az is, hogy az elkülönített biztosíték nem éri el a törvényileg előírt mértéket. Azonban ha nincs megfelelő biztosíték az elkülönített EKÁER-számlán, akkor nem lehet EKÁER-számot igényelni.

Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az adózó, ha

  • a) szerepel az állami adó-és vámhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban, vagy
  • b) megfelel a következő feltételek mindegyikének:

legalább 2 éve működik és szerepel a NAV által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint a bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztésének hatálya alatt. Bár a rendelkezés 2017. január 1-jétől hatályos, a jogalkotó időt hagyott a felkészülésre. Az új EKAER-kötelezetteknek a kockázati biztosítékot csupán a február 15-ét követő időszakban kért EKAER-számok esetén kell befizetni az arra megjelölt, elkülönített bankszámlaszámra.

EnglishGermanRomaniaSlovakia