Hírek

Friss hírek, információk

Változás a biztosítékadási kötelezettségben

23. Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet módosítása
24. § Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015. (II. 27.) NGM rendelet

16. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Mentesül a biztosítékadási kötelezettség alól az az adózó, aki

a) az állami adó- és vámhatóság által vezetett minősített adózói adatbázisban szerepel,

b) legalább két éve működik, és szerepel az állami adó- és vámhatóság által vezetett köztartozásmentes adózói adatbázisban, valamint a 11. § és 13. § szerinti bejelentés időpontjában nem áll adószám felfüggesztés hatálya alatt, vagy

c) stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetként csőd-, vagy felszámolási eljárás alatt gazdasági tevékenységet folytat, és egyedi kérelme alapján az állami adó- és vámhatóság vezetője a biztosítékadási kötelezettség alóli mentességét engedélyezte.”

EnglishGermanRomaniaSlovakia