Hírek

Friss hírek, információk

EKÁER

Véglegesek az új EKÁER-szabályok

Az EKÁER-rel kapcsolatban korábban beharangozott fontos változások, újdonságok bekerültek az érintett jogi szabályozás szövegébe. A hatályos rendelet a Magyar Közlöny 2016. évi 87. számában jelent meg.

Bírság a valósnál kevesebb bejelentett áru esetén is

Jelentős változás az Adózás Rendjéről Szóló törvényben (Art.), hogy a NAV ellenőrzés során a korábbi gyakorlattal szemben most már a megállapított valótlan adattartalmú bejelentést abban az esetben is szankcionálni fogja, ha a bejelentett mennyiségnél kevesebb a fuvarozott termék mennyisége. Ebben az esetben a bejelentett és a ténylegesen fuvarozott áru értékének 40%-áig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki!

Hatósági zárak

A változások érintik a NAV által felhelyezett hatósági zárak eredeti állapotban történő megőrzésére vonatkozó szabályozást is. Az itt leírtak be nem tartását a hatóság magánszemély esetén 200.000 és 500.000 Ft, magánszemélynek nem minősülő fuvarozó esetén pedig 500.000 és 1.000.000 Ft bírsággal szankcionálhatja a hatóság. Az új szabályozás szerint a fuvareszközt a hatóság visszatarthatja, amennyiben a bírság megfizetésére kötelezett alany nem rendelkezik magyar adószámmal, adóazonosító jellel, és székhelye/lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye nem Magyarországon van.

A 2016. augusztus 1-jétől:

További jelentős változás az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) szövegében az a kitétel is, amely a 22/E §-t bővíti ki azzal, hogy az Útdíjköteles gépjárművel végzett szövegrész helyébe az Útdíjköteles gépjárművel, továbbá a 3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjárművel végzett szöveg kerül (ez a már korábban többször emlegetett kishaszongépjárműves módosítás). Ezzel a törvénymódosítással az EKÁER-kötelezettséget a jogalkotó kiterjeszti a nem kockázatos termékek nem útdíjköteles járművel történő fuvarozási eseteire is, amennyiben a megrakott gépjármű tömege a 3,5 tonnát meghaladja.

EnglishGermanRomaniaSlovakia