A biztosítékot érintő adatok elérhetősége

Az Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer működéséről szóló 5/2015.(II. 27.) NGM rendeletben (R.) 17. § (4) bekezdése alapján a rendelkezésre álló biztosíték mértékét az adózó, az adózó törvényes képviselője vagy állandó meghatalmazottja, valamint az adatbejelentési jogosultsággal rendelkező személy folyamatosan figyelemmel kísérheti az EKAER elektronikus felületen.

1. Az EKAER elektronikus felületén lekérdezhető többek között az ún. „Befizetett biztosítékkeret”, mely az adózó által az elkülönített letéti számlára befizetett és/vagy a NAV által nyilvántartásba vett, garancia útján nyújtott biztosíték összege. Amennyiben az adózó a letéti számlára is teljesített befizetést, valamint garancia nyilvántartásba vétele is történt, úgy a két módon nyújtott biztosíték összegét az adóhatóság együttesen veszi figyelembe. (R. 17. § (2) bekezdés)

2. A biztosíték aktuális egyenlege a felületen a „Felhasználható biztosítékkeret” sorban található, mely az előzőekben hivatkozott „Befizetett biztosítékkeret”, valamint a megelőző 45 napban teljesített bejelentésekhez tartozó kockázatos termékek együttes összegének 15 %-a (az ún. „Zárolt biztosítékkeret”) közötti különbözet. Újabb bejelentés ezen összeg erejéig rögzíthető.
Amennyiben ez a különbözet negatív, az azt jelenti, hogy nem teljesül az a feltétel, mely szerint a biztosíték mértéke nem éri el a bejelentést megelőző 45 napban teljesített bejelentésekhez tartozó kockázatos termékek együttes összegének 15 %–át. (R. 16. § (3) bekezdés). Ebben az esetben az EKAER elektronikus felületén megjelenik az ún. „Hiányzó biztosítékkeret” sor is. Újabb bejelentés rögzítéséhez a biztosítékot ki kell egészíteni!

3. Az ún. „Zárolt biztosítékkeret” a bejelentést megelőző 45 napban teljesített bejelentésekhez tartozó kockázatos termékek együttes összegének 15 %-át mutatja.
Fontos! Amennyiben az adózó időközben biztosítékmentességet szerez, a „Zárolt biztosítékkeret” összege a mentesség megszűnése előtti időszak adatai alapján megállapított értéket mutatja, az csupán abban az esetben változik, ha a zárolással érintett bejelentés időközben a 45 napos intervallumon kívülre esik. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a mentességet élvező adózónak biztosítékot kellene nyújtania.

4. Megtekinthetőek továbbá a lekérdezés időpontját megelőző 45 nap (ideérve a bejelentés napját is) alatt teljesített, bejelentés-köteles kockázatos termékekhez kapcsolódó bejelentések adatai, a kimutatás a Kockázatos Áruforgalom menüpontban érhető el.

A kimutatást érintő legfontosabb információk az alábbiak:

4.1. A kimutatás alapját olyan bejelentések képezik, amelyek kockázatos termékhez kapcsolódnak, és biztosítékkötelesek is.

Nem szerepelnek tehát a kimutatásban
– a nem kockázatos termékhez kapcsolódó bejelentések adatai
– azon bejelentések, melyek kockázatos termékhez kapcsolódnak ugyan, azonban nem kapcsolódik hozzájuk biztosítéknyújtási kötelezettség.

Egy adott bejelentéshez kapcsolódóan kizárólag a biztosíték mértékét érintő módosítások jelennek meg.

4.2. Kockázati biztosítékot belföldi kirakodási (átvételi) címre irányuló közúti fuvarozás esetén a Közösségen belül termékbeszerzést, illetve az első belföldi általános forgalmi adóköteles – nem közvetlenül végfelhasználó részére történő – termékértékesítést megvalósító adózó köteles nyújtani.

Ezen szabály miatt a kimutatásban mind a „Közösség-Belföld”, mind a „Belföld-Belföld” irányok szerinti jogcímek, ezen belül a bejelentések összértéke, göngyölített összértéke, és a hozzá kapcsolódó biztosíték összege szerepelnek (a megfelelő oszlopokban).

Amennyiben az adózó több jogcímen is kötelezett biztosíték nyújtására (azaz „Közösség-Belföld” és „Belföld-Belföld” irányokban is), úgy kizárólag a magasabb összegű biztosítékot kell nyújtania (R. 16. § (4) bekezdés). Ezen szabálynak való megfelelés érdekében a kimutatásban az ún. Ténylegesen zárolt biztosíték oszlopban szereplő érték szempontjából az a tevékenységi kör (jogcím) irányadó, amelyiknél magasabb a megelőző 45 napban teljesített bejelentések alapján nyújtandó biztosíték összege. Ebben az oszlopban tehát mindig a két jogcím közül a magasabb forgalom alapján számított érték található meg. Amennyiben az oszlopban szereplő összeg a következő bejelentést érintően is ugyanaz marad, az azt jelzi, hogy a két irány közül a magasabb érték a következő bejelentésben foglalt adatok alapján sem módosult.

4.3. A tranzakció oka oszlopban szereplő értékek alapján tájékozódhatnak arról, hogy az adatokat bejelentés vagy annak esetleges módosítása tartalmazza.

A vonatkozó jogszabályok értelmében kockázati biztosítékot első alkalommal 2015. március 11-én kell nyújtani. Annak érdekében, hogy az EKAER szám kiadása során az állami adó- és vámhatóság a jogszabályoknak megfelelően járjon el, az EKAER felületen meg kell jeleníteni a kockázati biztosítékra vonatkozó adatokat is. A kockázati biztosíték mértékét 2015. március 1-jétől kezdődő időszak vonatkozásában kell az adóhatóságnak megállapítania, mely az adatok újraszámolásával jár, és azt eredményezi, hogy a 2015. március 11. előtt rögzített bejelentések a felületen módosításként jelennek meg abban az esetben is, ha ügyfél általi módosítás nem történt. Természetesen ez csupán a jogszabályi feltételeknek való megfelelés miatti módosítás, mely az eredeti bejelentési adatokat nem érinti.

Forrás: NAV

EnglishGermanRomaniaSlovakia