Vámszeminárium 2016

2016. április 27., szerda

Új Uniós Vámkódex 2016. május 1-jétől
SZAKMAI KONFERENCIA, KÉPZÉS

Időpont:

2016. április 27., szerda, 10.00–15.00, regisztráció 9 órától.

Előadók:

10.00–15.00: Dr. Katona Géza
(ügyvéd, adótanácsadó, Katona és Társai Ügyvédi Iroda)
10.00–15.00: Dr. Orosz Mihály
(vámszakértő, vámtanácsadó, G.Englmayer, Zoll und Consulting GmbH)
10.00–15.00: Dr. Pázmány Annamária
(ügyvéd, Katona és Társai Ügyvédi Iroda)

Helyszín:

JELENTKEZÉS A VÁMSZEMINÁRIUMRA »

JELENTKEZÉS A VÁMSZEMINÁRIUMRA »

Részvételi díj:

Az EKAER.HU olvasóinak 24.800 Ft + áfa/fő helyett 17.360 Ft + áfa/fő

Forgatókönyv:

09.00–10.00: Regisztráció, kávészünet
10.00–12.00: Előadás 1. része
12.00–13.00: Ebédszünet, kávészünet
13.00–15.00: Előadás 2. része
A részvételi díj tartalmazza az előadást, az oktatási segédanyagot nyomtatott és elektronikus formátumban, az íróeszközt, a WIFI használatot a reggeli édes és sós süteményeket,  valamint a nap közben fogyasztott kávét, teát és ásványvizet.
A részvételi díj számlája étellel-itallal kapcsolatos költséget, közvetített szolgáltatást nem tartalmaz! Kivéve ha valaki külön ebédet vagy őrzött parkolót igényel.
Az áfa mértéke: 27%. Az előadás díja költségként elszámolható.
Ebéd: A helyszínen étterem működik, ahol az előre igényelhető 3 fogásos menüebéd ára: 1.500 Ft + áfa/fő; vagy a közelben számos (gyors)étterem található!

Tematika:

A Közösségi Vámkódexet 2016. május 1-jétől jelentős módosításokkal felváltja az új Uniós Vámkódex!

Tematika:
■ Új vámeljárások (vámszabad terület, meghatározott célra történő felhasználás)
■ Határidők módosulása
■ Változások az elektronikus eljárásokban
■ Engedélyek benyújtása, elbírálása
■ Vámfizetés változásai
■ Vámszervek illetékessége, hatásköre
■ A KKV-ket érintő változások

Újdonságok áttekintése
Az Unió Vámkódexe: terjedelem, rendszer, tartalom. Lisszaboni szerződéssel konform új jogforrások a végrehajtási szabályokra és az átmeneti rendelkezésekre:a Bizottság delegált jogalkotása, végrehajtási rendelet, átmeneti rendelet
A vámtartozást keletkeztető tényállások leegyszerűsödése
A vámtartozást keletkeztető tényállások két esetkörre történő lebontásával, nevezetesen a jogkövető magatartással keletkeztetett vámtartozásokra (UVK 77. cikk), valamint a szabályok be nem tartása miatt keletkezett vámtartozásokra (UVK 79. cikk), a régi Vámkódex vitás elhatárolási problémái – különösen az áru vámfelügyelet alóli elvonása (VK 203. cikk) és a vámeljárás szabályainak megszegésének (VK 204. cikk) elhatárolása – már a múlté lesznek.
Kijavítási lehetőségek bővülése a szabályok be nem tartása miatt keletkezett vámtartozásoknál: Az Unió Vámkódexe új kijavítási lehetőséget ad a szabálysértő magatartással keletkezett vámtartozás eseteiben.
Összbiztosíték
Érdekes újdonság az összbiztosíték, mint a biztosítéknyújtási lehetőség (UVK 89. cikk 5-6. bek), ami által az adott személy két vagy több vámtartozása, vámáru-nyilatkozata, vagy vámeljárása vonatkozásában a biztosíték adottnak tekintendő. Az engedélyezett gazdálkodói státusszal (AEO) rendelkező vállalkozások minden nehézség nélkül kapnak engedélyt összbiztosíték nyújtására, amely különösen akkor válik vonzóvá, hogyha a csökkentett összegű összbiztosíték nyújtása halasztott fizetéssel van egybekötve.
Vámeljárások
Az Uniós Vámkódex hatályba lépését követően csak három vámeljárás lesz (UVK 5. cikk 16. pont): szabad forgalomba helyezés, különleges eljárások, kivitel. A különleges eljárások címszó foglalja magába a jelenleg ismert vámeljárásokat (pl. árutovábbítás, tárolás, feldolgozás), kivéve, amelyek megszűnnek. Az általános szabályok bevezetése következtében a különös vámeljárások megértése és alkalmazása könnyebb lesz.
További változások
Változik kötelező érvényű tarifális felvilágosításra vonatkozó határozatok időbeli érvényessége. Átállás papír nélküli, elektronikus eljárásra. A vámáru-nyilatkozat kijavításának lehetősége az áru átengedését követően bővül. A vámképviselő felelősségének új szabályai. A vámjogi státus elektronikus nyilvántartó rendszere, az „uniós áruk“ fogalma. A vámtartozás keletkezésének helyére vonatkozó szabályok. A vámérték meghatározás szabályainak változása: a korábbi ún. „First-Sale-Rule“ alkalmazásának kiesése, valamit a licence-díjnak a vámértékbe számolása, ha a licencet adó személy harmadik fél.

JELENTKEZÉS A VÁMSZEMINÁRIUMRA »

Jelentkezési feltételek

Ez a meghívó ajánlatnak minősül, a jelentkezés az ajánlat elfogadásának számít és fizetési kötelezettséget von maga után. A jelentkezési lap kitöltője és aláírója kötelezi magát, hogy a jelentkezés elfogadása esetén a részvételi díjról részére e-mailen megküldött díjbekérőt az azon szereplő fizetési határidőig átutalással vagy bankkártyás fizetéssel kiegyenlíti. A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk és a díjbekérő megküldésével a lent megadott e-mail címre igazoljuk vissza. A rendezvény napján készpénzfizetés is lehetséges, kérjük, erre vonatkozó igényét a jelentkezési lapon előre jelezze. A kiegyenlítés után a rendezvény helyszínén adjuk oda a végszámlát. A Vezinfó Kft. megkéri a kedves résztvevőt, hogy az átutalás bizonylatának másolatát a biztonság kedvéért szíveskedjék magával hozni. Lemondást csak írásban fogadunk el a rendezvényt megelőző 2. munkanapig. Ezt követő lemondás esetén a részvételi díj 50% + áfa költségét kiszámlázzuk. Lemondás hiányában a teljes részvételi díjat kiszámlázzuk. Amennyiben a jelentkező az előadáson a részvételi díj befizetése ellenére nem vesz részt, és az előadás előtti 2. munkanapig a részvételét írásban nem mondta le, a részvételi díj 70%-át költségtérítésként felszámítjuk és visszatartjuk, vagy más képzésre történő jelentkezés átirányítását rugalmasan kezeljük. A jelentkező adatai megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a Vezinfó Kft. a jövőben e-mailen személyre szólóan küldjön az előadásairól, kiadványairól tájékoztatókat. Szervező fenntartja magának a jogot, hogy nem megfelelő érdeklődés vagy egyéb nem várt esemény (pl. előadó betegsége, áramszünet, időjárási viszonyok) esetén a képzés elmarad ez esetben további részvételi lehetőséget Jelentkező részére biztosítunk. Jelentkező ezen túlmenően további anyagi igénnyel ezért nem léphet fel.

EnglishGermanRomaniaSlovakia